New Page 2
 

Kalite Politikamız

KURUMSAL / Kalite Politikamız 

 

 Müteahhitlik hizmetleri alanında,müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde,geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda ;

* Mimariye,ilgili standartlara,teknik şartnamelere,idari ve mevzuat şartlarına,inşaat tekniklerine ve sanatına ve deprem yönetmeliğine uymak.

* Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

* Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

* Kaynaklarımızı en etkin ve en verimli bir şekilde kullanmak.

* Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek.

* Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek.