New Page 2
 

İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

KURUMSAL / İş Güvenliği ve Çevre Politikamız 

 

Tüm çalışanlarımıza eğitim olanakları sunarak sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak,iş güvenliği ve çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek;

Projeler geliştirilirken,doğal kaynakları korumak,toprak,hava,su kirlenmelerini önlemek ve geri kazanımı için gerekli tedbirleri almaya çalışarak, yürürlükte bulunan ulusal ve uluslarararası kanun,tüzük,yönetmelik,düzenleme şartlarına eksiksiz uyarak iş güvenliği ve çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak ve sürekli gelişim sağlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.